Παράδοση και Τρόποι Πληρωμής για elastikaemporiki.gr

Επιλογές παράδοσης

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο επιλογές παράδοσης:

Εάν δεν πρόκειται να είσαστε εκεί προσωπικά να αποδεχθείτε τα εμπορεύματα, τότε παρακαλούμε να μας δώσετε το όνομα του κάποιου άλλου προσώπου που έχετε εξουσιοδοτήσει να αποδεχθεί τα εμπορεύματα εκ μέρους σας. Είστε ευπρόσδεκτοι να εγγραφείτε μόνιμη ξεχωριστή διεύθυνση παράδοσης μαζί μας. Ένα σύντομο e-mail θα είναι αρκετό. Μόλις έχουμε αυτό, τότε μπορούμε να στείλουμε την κοινοποίηση σε αυτή τη διεύθυνση, μέσω e-mail όταν τα εμπορεύματα είναι έτοιμα να αποσταλούν έξω.

Μπορούμε μόνο να παραδώσουμε σε διευθύνσεις εντός της Ελλάδα. Ο χρόνος παράδοσης είναι, κατά μέσο όρο, 2-4 εργάσιμες ημέρες και περισσότερο από τα δύο τρίτα της παραδόσεων μας φτάνουν εντός τριών ημερών.

Επιλογές πληρωμής

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τρεις επιλογές πληρωμής:

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με την παράδοση ή πληρωμή επιλογών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο: elastikaemporiki@delti.com.

Όλες οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Εγγραφείτε τώρα!
© 2001-2024 Delticom AG - elastikaemporiki.gr - 29.05.2024 13:33